Kirje: 92113

Allikas Allikas
Patareide ja akude märgistamise viis ja kord
Märkus: määrus nr 64
RT: RTL 2008, 3, 29; RT I, 01.09.2011, 3
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/101092011003
Autor: Keskkonnaminister
Ilmumisaasta: 2011
92113Esterm  © Eesti Keele Instituut