Kirje: 92054

Allikas Allikas
Tallinna jäätmehoolduseeskiri
Märkus: määrus nr 28
RT: RT IV, 29.08.2019, 20
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/429082019020
Autor: Tallinna Linnavolikogu
Ilmumisaasta: 2019
92054



Esterm  © Eesti Keele Instituut