Kirje: 91997

Allikas Allikas
Biolagunevatest jäätmetest ja/või reoveesettest saadud materjalide kasutamise võimalused haljastustöid hõlmavates riigihangetes ja karjääride korrastamisel
Märkus: uuring; tellija: Keskkonnaministeerium
WWW: https://www.envir.ee/sites/default/files/biolagunevatest_jaatmetest_materjalide_kasutamise_uuring_kodulehele.pdf
Autor: Civitta Eesti AS; Alkranel OÜ
Ilmumisaasta: 2019
91997Esterm  © Eesti Keele Instituut