Kirje: 91794

Allikas Allikas
Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused
Märkus: määrus
RT: RT I 2007, 9, 140; RT I, 19.12.2015, 5
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/119122015005
Autor: Keskkonnaminister
Ilmumisaasta: 2015
91794Esterm  © Eesti Keele Instituut