Kirje: 91686

Allikas Allikas
Vähi sõeluuringute registri põhimäärus (algtekst-terviktekst märts 2019, 24)
RT: RT I, 12.03.2019, 24
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/112032019024
Autor: Tervise- ja tööminister
Ilmumisaasta: 2019
91686Esterm  © Eesti Keele Instituut