Kirje: 91657

Allikas Allikas
"Vangistusseaduse" alusel osutatavate tervishoiuteenuste ning nende osutamiseks vajalike ravimite ja meditsiiniliste abivahendite soetamise riigieelarvest rahastamise maht, tingimused ja kord
Märkus: määrus
RT: RT I 2003, 84, 573; RT I 2009, 65, 448
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/13256562
Autor: Vabariigi Valitsus
Ilmumisaasta: 2009
91657Esterm  © Eesti Keele Instituut