PDO lpdo::insert Error: SQLSTATE[22007]: Invalid datetime format: 1367 Illegal double '6153463e34150' value found during parsing 91645 - Esterm
Kirje: 91645

Allikas Allikas
Kaevandamisjäätmete käitlemise kord
Märkus: Vastu võetud 09.11.2010 nr 56
RT: RT I, 11.11.2010, 1; RT I, 19.12.2015, 6
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/119122015006
Autor: Keskkonnaminister
Ilmumisaasta: 2015
91645Esterm  © Eesti Keele Instituut