Kirje: 91638

Allikas Allikas
Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded
Märkus: Vastu võetud 29.04.2004 nr 38
RT: RTL 2004, 56, 938; RT I, 23.12.2019, 16
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/123122019016
Autor: Keskkonnaminister
Ilmumisaasta: 2019
91638Esterm  © Eesti Keele Instituut