Kirje: 91604

Allikas Allikas
Tervise infosüsteemi põhimäärus
RT: RT I, 06.12.2016, 11; RT I, 26.02.2020, 2
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/126022020002
Autor: Vabariigi Valitsus
Ilmumisaasta: 2020
91604Esterm  © Eesti Keele Instituut