Kirje: 91577

Allikas Allikas
Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli terminoloogiaveeb
Märkus: Terminoloogiaveebi koostajateks on doktorikooli õppejõud, doktorandid ning soovi korral ka teised vastavate erialade asjatundjad. Igal kirjel on üks põhiautor, kuid parandusi ja täiendusi saavad teha ka teised volitatud kasutajad. Volituse saamiseks palume pöörduda terminoloogiaveebi halduri Dr Eva Piirimäe poole (eva.piirimae@ut.ee). Kirjeid kommenteerida saavad ka volituseta kasutajad. Terminoloogiaveebi on käivitanud käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli terminoloogiakomisjon.
WWW: http://www.doktorikool.ut.ee/kstt/term/
91577Esterm  © Eesti Keele Instituut