Kirje: 91121

Allikas Allikas
Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile (terviktekst juuni 2016, 8)
Märkus: määrus
RT: RTL 2002, 25, 353; RT I, 01.06.2016, 8
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016008
Autor: Sotsiaalminister
Ilmumisaasta: 2016
91121Esterm  © Eesti Keele Instituut