Kirje: 90872

Allikas Allikas
Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord (terviktekst sept 2019, 5)
Märkus: määrus
RT: RTL 2008, 80, 1115; RT I, 12.09.2019, 5
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/112092019005
Autor: Sotsiaalminister
Ilmumisaasta: 2019
90872Esterm  © Eesti Keele Instituut