Kirje: 90718

Allikas Allikas
Isiku doonoriks sobivuse kriteeriumid, hindamise tingimused ja kord ning vere loovutamist välistavate või piiravate haiguste ja muude tegurite loetelu (terviktekst märts 2019, 47)
RT: RTL 2005, 50, 707; RT I, 12.03.2019, 47
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/112032019047
Autor: Sotsiaalminister
Ilmumisaasta: 2019
90718Esterm  © Eesti Keele Instituut