Kirje: 89724

Allikas Allikas
Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu (algtekst-terviktekst dets 2015)
RT: RT I, 18.12.2015, 14
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/118122015014
Autor: Keskkonnaminister
Ilmumisaasta: 2015
89724Esterm  © Eesti Keele Instituut