Kirje: 89601

Allikas Allikas
Haigla liikide nõuded (terviktekst juuni 2016, 7)
RT: RTL 2004, 116, 1816; RT I, 01.06.2016, 7
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016007
Autor: Sotsiaalminister
Ilmumisaasta: 2016
89601Esterm  © Eesti Keele Instituut