Kirje: 87521

Allikas Allikas
Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega (terviktekst märts 2013)
RT: RT I 2009, 41, 279; RT I, 20.03.2013, 12
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/120032013012
Autor: Vabariigi Valitsus
Ilmumisaasta: 2013
87521Esterm  © Eesti Keele Instituut