Kirje: 79250

Allikas Allikas
Lennuohutust mõjutavast juhtumist teatamise kord (algtekst-terviktekst 2005)
Märkus: Kehtetu õigusakt (avaldatud RT I, 03.05.2016, 4, jõustunud 13.05.2016). [26.05.2016]
RT: RTL 2005, 85, 1267
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/926713
Autor: Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Ilmumisaasta: 2005
79250Esterm  © Eesti Keele Instituut