Kirje: 92820

Allikas Allikas
Communication from the Commission Guidelines on the practical application of the essential functionality criterion of the definition of a ‘video-sharing platform service’ under the Audiovisual Media Services Directive 2020/C 223/02
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0707(02)&qid=1622526787435&from=EN
CELEX: 52020XC0707(02)
Autor: European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology
Ilmumisaasta: 2020
Komisjoni teatis Suunised mõiste „videojagamisplatvormi teenus“ audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohases määratluses nimetatud põhilise otstarbe kriteeriumi praktilise rakendamise kohta 2020/C 223/02
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0707(02)&from=ET
52020XC0707(02)Esterm  © Eesti Keele Instituut