Kirje: 92953

Allikas Allikas
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2237 of 15 December 2021 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards the requirements for all-weather operations and for flight crew training and checking
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2237&qid=1639644097035&from=EN
CELEX: 32021R2237
Ilmumisaasta: 2021
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2237, 15. detsember 2021, millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012 igailmalende ning lennumeeskonna koolitust ja kontrolli käsitlevate nõuete osas
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2237&qid=1639644097035&from=ET
32021R2237Esterm  © Eesti Keele Instituut