Kirje: 92910

Allikas Allikas
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2148 of 8 October 2020 amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards runway safety and aeronautical data (Text with EEA relevance)
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2148&from=EN
CELEX: 32020R2148
Ilmumisaasta: 2020
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2148, 8. oktoober 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 139/2014 lennuradade ohutuse ja aeronavigatsiooniandmete osas (EMPs kohaldatav tekst)
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2148&from=ET
32020R2148Esterm  © Eesti Keele Instituut