Kirje: 90669

Allikas Allikas
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 of 24 May 2019 on the rules and procedures for the operation of unmanned aircraft
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0947&qid=1562761237747&from=EN
CELEX: 32019R0947
Ilmumisaasta: 2019
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/947, 24. mai 2019, mehitamata õhusõidukite käitamise normide ja menetluste kohta
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0947&qid=1562761237747&from=ET
32019R0947Esterm  © Eesti Keele Instituut