Kirje: 91239

Allikas Allikas
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1927 of 4 November 2016 on templates for monitoring plans, emissions reports and documents of compliance pursuant to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council on ...
Märkus: Täispealkiri: Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1927 of 4 November 2016 on templates for monitoring plans, emissions reports and documents of compliance pursuant to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council on monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1927&qid=1580308300531&from=EN
CELEX: 32016R1927
Ilmumisaasta: 2016
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1927, 4. november 2016, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/757 (mis käsitleb meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli) kohaste seirekava, ...
Märkus: Täispealkiri: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1927, 4. november 2016, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/757 (mis käsitleb meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli) kohaste seirekava, heitearuande ja nõuetele vastavuse tunnistuse vormide kohta
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1927&qid=1580308300531&from=ET
32016R1927Esterm  © Eesti Keele Instituut