Kirje: 87363

Allikas Allikas
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1018 of 29 June 2015 laying down a list classifying occurrences in civil aviation to be mandatorily reported according to Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1018&qid=1468243455214&from=EN
CELEX: 32015R1018
Ilmumisaasta: 2015
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1018, 29. juuni 2015, millega kehtestatakse tsiviillennunduse selliste juhtumiliikide loetelu, millest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 376/2014 tuleb kohustuslikus korras teatada
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1018&qid=1512740905901&from=ET
32015R1018Esterm  © Eesti Keele Instituut