Kirje: 90028

Allikas Allikas
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0035&qid=1544624822752&from=EN
CELEX: 32015R0035
Autor: European Commission
Ilmumisaasta: 2015
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/35, 10. oktoober 2014 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0035&qid=1544624822752&from=ET
32015R0035Esterm  © Eesti Keele Instituut