Kirje: 79941

Allikas Allikas
Commission Regulation (EU) No 1321/2014 of 26 November 2014 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1321&qid=1420531420649&from=EN
CELEX: 32014R1321
Ilmumisaasta: 2014
Komisjoni määrus (EL) nr 1321/2014, 26 november 2014 , õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1321&from=ET
32014R1321Esterm  © Eesti Keele Instituut