Kirje: 79774

Allikas Allikas
Commission Regulation (EU) No 139/2014 of 12 February 2014 laying down requirements and administrative procedures related to aerodromes pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0139&qid=1417094241413&from=EN
CELEX: 32014R0139
Ilmumisaasta: 2014
Komisjoni määrus (EL) nr 139/2014, 12. veebruar 2014 , millega kehtestatakse lennuväljadega seotud nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0139&qid=1449588056935&from=ET
32014R0139
CELEX:32014R0139/EN
CELEX:32014R0139/ETEsterm  © Eesti Keele Instituut