Kirje: 79906

Allikas Allikas
Commission Implementing Regulation (EU) No 1079/2012 of 16 November 2012 laying down requirements for voice channels spacing for the single European sky
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1079&qid=1418906803813&from=EN
CELEX: 32012R1079
Ilmumisaasta: 2012
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1079/2012, 16. november 2012 , millega kehtestatakse ühtses Euroopa taevas kasutatavad kõneside kanalisammud
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1079&qid=1449585700836&from=ET
32012R1079
CELEX:32012R1079/EN
CELEX:32012R1079/ETEsterm  © Eesti Keele Instituut