Kirje: 89093

Allikas Allikas
Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&qid=1506083086192&from=EN
CELEX: 32009R0428
Ilmumisaasta: 2009
Nõukogu määrus (EÜ) nr 428/2009, 5. mai 2009 , millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&qid=1506083086192&from=ET
32009R0428Esterm  © Eesti Keele Instituut