Kirje: 91872

Allikas Allikas
Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
CELEX: 32008L0098
Autor: European Parliament, Council of the European Union
Ilmumisaasta: 2008
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008 , mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
32008L0098Esterm  © Eesti Keele Instituut