Kirje: 58754

Allikas Allikas
Commission Decision of 3 February 1997 establishing the formats relating to the database system pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste (Text with EEA relevance)
Märkus: No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2005; Repealed by 32005D0270
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997D0138&qid=1529996629256&from=EN
CELEX: 31997D0138
Ilmumisaasta: 1997
KOMISJONI OTSUS, 3. veebruar 1997, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid (97/138/EÜ)
31997D0138
T70644Esterm  © Eesti Keele Instituut