Kirje: 54984

Allikas Allikas
Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace ...
Märkus: Täispealkiri: Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace (third individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0656&qid=1415109242721&from=EN
CELEX: 31989L0656
Autor: Council
Ilmumisaasta: 1989
Väljaande nimi, nr: OJ L 393, 30.12.1989, p. 18-28
NÕUKOGU DIREKTIIV 89/656/EMÜ töötajate isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete kohta (kolmas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) 30. november 1989
T41002
31989L0656Esterm  © Eesti Keele Instituut