Kirje: 89931

Allikas Allikas
Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (consolidated text)
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20180705&from=EN
CELEX: 02008L0098-20180705
Ilmumisaasta: 2018
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008 , mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (konsolideeritud tekst)
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20180705&from=ET
02008L0098-20180705Esterm  © Eesti Keele Instituut