Kirje: 81211

Allikas Allikas
COUNCIL REGULATION (EEC) N° 3922/91 of 16 December 1991 on the harmonisation of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation (consolidated text)
WWW: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R3922:20080920:EN:PDF
Ilmumisaasta: 2008
NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses 16. detsember 1991 (konsolideeritud tekst)
WWW: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R3922:20080920:ET:PDF
01991R3922-20080920/EN
01991R3922-20080920/ETEsterm  © Eesti Keele Instituut