Kirje: 76774
Kuupäev: 04.09.2012
Valdkonnaviide: GED
Mõistetüüp: ametinimetus

et et
järeldoktor
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: TAKS-2012/06
Definitsioon: teadlane, kellel on doktorikraadi kaitsmisest või välisriigi samaväärse kvalifikatsiooni omandamisest möödunud mitte rohkem kui viis aastat, välja arvatud lapsehoolduspuhkusel ning kaitseväeteenistuses viibimise aeg, ning kes viib kas uurija-professori, juhtivteaduri, vanemteaduri, professori või dotsendi juhendamisel läbi alus- ja rakendusuuringuid või arendustegevust, täidab iseseisvalt uurimis- või arendustegevuse uurimisteemat või projekti või vastutab selle oluliste lõikude täitmise eest [TAKS-2012/06 § 2]

en en
postdoctoral fellow
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: EKSPERT; TER-PLUS; 78218
Kontekst: All researchers engaged in a research career should be recognised as professionals and be treated accordingly. This should commence at the beginning of their careers, namely at postgraduate level, and should include all levels, regardless of their classification at national level (e.g. employee, postgraduate student, doctoral candidate, postdoctoral fellow, civil servants). [78218 ann]
post-doctoral fellow
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: TER-PLUS; IATE
post doctoral fellow
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut