Kirje: 5624
Kuupäev: 11.01.2021
Valdkonnaviide: AD2; AGG
Märkus: Vt ka kirjeid "Põllumajandusamet" [03.01.2017] ja "Põllumajandus- ja Toiduamet". [11.01.2021]
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: organisatsioon, asutus

en en
Plant Production Inspectorate
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 88069
Märkus: Taimetoodangu Inspektsioon inglise keeles [03.01.2017]
State Department of Plant Protection
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 88061
Märkus: Riigi Taimekaitseamet inglise keeles [03.01.2017]

et et
Taimetoodangu Inspektsioon
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: X1063; 88069
Definitsioon: Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses [88069 § 1]
Kontekst: Käesolevast seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle teostavad riiklikku järelevalvet Veterinaar- ja Toiduinspektsioon ning Taimetoodangu Inspektsioon oma pädevuse piires. [X1063 § 24-1]
Märkus: Taimetoodangu Inspektsioon (lühend TI) oli valitsusasutus Eesti Põllumajandusministeeriumi alluvuses. TI lõpetas tegevuse 2010, kui TI, piirkondlikud maaparandusbürood ja Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo ühendati Põllumajandusametiks. [Vikipeedia] [03.01.2017]
Märkus: Seemne ja Sordikatse Inspektsioon, Taimekaitseamet ja Taimekarantiini Inspektsioon korraldati 29. detsembriks 1997. a. liitmise teel ümber Taimetoodangu Inspektsiooniks Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas. [88062 põhjal] [03.01.2017]
TTI
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 88069
TI
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: Vikipeedia
Taimekaitseamet
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 88061; 88062; 88065
Riigi Taimekaitseamet
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 88061
Definitsioon: Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev riiklik amet, kes töötab välja ja viib ellu Eesti Vabariigis taimekaitse ja agrokeemia alast riiklike abinõude süsteemi, mis kindlustab taimede kaitsmise taimekahjustajate eest, pideva agrokeemiaalase monitooringu teostamise vabariigis, tagades taimekaitsevahendite, väetiste ja teiste agrokeemiavahendite kasutamise ohutuse elanikele ja keskkonnale ning teostab riiklikku järelevalvet taimekaitse ja agrokeemia alal [88061 § 1]
Seemne ja Sordikatse Inspektsioon
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 88062; 88065
Riigi Seemne ja Sordikatse Inspektsioon
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 88065
Taimekarantiini Inspektsioon
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 88062; 88065
Riigi Taimekarantiini Inspektsioon
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 88065
Sordiinspektsioon
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 88065
Kontekst: Asendan põllumajandusministri 3. märtsi 1995. a. määruse nr. 7 "Köögivilja- ja lillekultuuride, maitse- ja ravimtaimede seemnete müügi korraldamine" (RTL 1995, 16/17, lk. 555) tekstis sõnad "Riigi Seemne ja Sordikatse Inspektsioon", "Sordiinspektsioon" ja "Riigi Taimekarantiini Inspektsioon" sõnadega "Taimetoodangu Inspektsioon". [88065 § 7]Esterm  © Eesti Keele Instituut