Kirje: 5155
Kuupäev: 04.04.2000
Valdkonnaviide: FIJ; ECJ
Keelesuund: eesti - inglise

en en
further
Keelenditüüp: eelistermin

et et
täiendavalt
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: [X1036 23-1]
Kontekst: Välisinvesteeringute tegemise erisusi erimajandustsoonides ja tollivabades tsoonides, samuti muudes Eesti Vabariigi eristaatusega piirkondades reguleeritakse täiendavalt Eesti Vabariigi seaduste ning muude normatiivaktidega. [X1036K1 § 23-1]Esterm  © Eesti Keele Instituut