Kirje: 38548
Kuupäev: 12.08.2019
Valdkonnaviide: TR7
Märkus: Vt ka kirjet "rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri - International Regulations for Preventing Collisions at Sea". [30.05.2016]
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: dokumendi pealkiri

en en
Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea
Allikaviide: K80052; IMO-WWW; 32009L0016
the 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea
Allikaviide: 32014L0090
Kontekst: ‘international conventions’ means the following conventions, together with their protocols and codes of mandatory application, adopted under the auspices of the International Maritime Organization (IMO), which have entered into force and which lay down specific requirements for the approval by the flag State of equipment to be placed on board ships: - the 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (Colreg), - the 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol), - the 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (Solas); ... [32014L0090]
Colreg
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 32014L0090
Colreg 72
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 32009L0016

et et
Märkus: Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon (COLREG 1972) on 1972. aastal Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) vastu võetud ja 15. juulil 1977 jõustunud meresõiduohutuse alusdokument, mille eesmärgiks on unifitseerida laevade kokkupõrke vältimise reeglid maailmameredel. Käesolevaks ajaks on konventsiooni ratifitseerinud 153 riiki. Eesti Vabariigis jõustus dokument 16. detsembril 1991. [Mereviki]
rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 87245; VTA-WWW
Märkus: Colgregi komisjoni poolt heakskiidetud vaste [17.05.2005]
laevakokkupõrgete vältimise 1972. aasta rahvusvahelise eeskirja kehtestamise konventsioon
Allikaviide: 87248
konventsioon rahvusvahelistest eeskirjadest laevade kokkupõrgete vältimise kohta merel, 1972
Allikaviide: 87249
1972. aasta konventsioon kokkupõrgete vältimise rahvusvaheliste eeskirjade kohta merel
Keelenditüüp: väldi
COLREG
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 78402; 87249
COLREG 1972
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: VTA-WWW
COLREG konventsioon
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 87248Esterm  © Eesti Keele Instituut