Kirje: 1104
Kuupäev: 22.06.2020
Valdkonnaviide: FI8
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
currency circulation
Allikaviide: 91866
Kontekst: We discuss the non-trivial problem of a country’s currency circulation within a monetary union, focusing on an internationally relevant currency with significant intra-monetary union cash flows: the euro. [91866]

et et
Definitsioon: rahaliste vahendite pidev ringlus majanduses [VPL]
Märkus: ringluses on sularaha, ülekanderaha, väärtpaberid; ringluses oleva raha hulk sõltub majanduse olukorrast, ringluskiirusest, kaupade hindadest [VPL]
raharinglus
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Eesti Pank korraldab raharinglust ja seisab hea riigi vääringu stabiilsuse eest. [PS-2015/05 § 111]Esterm  © Eesti Keele Instituut