Kirje: 33730
Kuupäev: 19.10.2011
Valdkonnaviide: TR5
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
calm traffic area
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 9204
Kontekst: Calm traffic area, and its cancellation! Pedestrians, particularly children, have right of way and can use the entire street. Vehicular traffic is limited to a pace rate of speed (i.e. 4...7 km/h). Parking is prohibited, except where so designated. [9204]

et et
õueala
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: LS-2011
Definitsioon: jalakäijate ja sõidukite samaaegselt liiklemiseks ettenähtud ala, kus ehituslike või muude vahenditega on vähendatud sõidukite kiirust ning mille sisse- ja väljasõiduteed on tähistatud õueala liikluskorda kehtestavate liiklusmärkidega [LS-2011 § 2]Esterm  © Eesti Keele Instituut