1. 1. maaväegrupp koos partneritega (digilahinguvälja juhtimissüsteemide koostalitlusvõime)
2. 2. maaväegrupp (lähivõitlus – soomusmasinad)
3. 3. maaväegrupp (lähivõitlus – jalavägi)
4. 3. mereväegrupp (miinid ja miinitõrje)
5. 5. artikli operatsioon
6. 5. artikli väline kriisitõrjeoperatsioon
7. 5. artikli väline operatsioon
8. 5. maaväegrupp (maaväe õhukaitse)
9. 5. mereväegrupp (lahingujuhtimine ja andmekäitlus)
10. 8. maaväegrupp (lahinguimitaatorite koostegutsemisvõime)
11. A2/AD
12. aatomikaitse
13. aatomipomm
14. aatomrelv
15. abi julgeolekustamine
16. abilöök
17. abilöök
18. abivägi
19. abivägi väljastpoolt
20. absoluutkõrgus
21. ad hoc-liikumine
22. ADIZ
23. adm
24. administratiivala
25. administratiivjuhtimine

järgmised >>