Valdkonnaviide: JU9
Märkus: Vastavalt uuele võlaõigusseaduse eelnõule ei kasutata üüri enam mitte üksnes eluruumide, vaid ka muude esemete teisele isikule kasutusse andmise puhul.
Keelesuund:eesti - inglise

en en
lease contract
Keelenditüüp: eelistermin
Kontekst: Another set of variables may be summarized as socio-economic factors. For instance, in most countries rents are influenced by general government regulations like rent restrictions or subsidies. Further, the age of the tenancy agreement, the type of contract (temporary, permanent), the number of inhabitants per dwelling (flat-sharing community), the type of owner (public, housing association, private, employer) or the rent policy of the landlord may also affect the rents. [T30415]
tenancy contract
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: [T30415]
residential lease contract
Keelenditüüp: väldi

et et
üürileping
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: [X1004 § 21]
Definitsioon: leping, millega üks isik (üürileandja) kohustub andma teisele isikule (üürnikule) kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu (üüri) [X30085 § 271]
Kontekst: Kui kinnisasja sundvõõrandamise tõttu rendi- või üürileping lõpeb, on rentnikul või üürnikul õigus nõuda kahju hüvitamist. [X1004 § 21]
Märkus: Üürilepinguga on tegemist, kui lepingu esemeks on lihtsalt asja teise isiku kasutusse andmine. Rendilepinguga on aga tegemist siis, kui lepingu objektiks on lisaks asja teise isiku kasutusse andmisele ka asjast saadavate viljade jäämine rentnikule. See tähendab, et rentimisega on tegemist siis, kui lepingu objekt on mõeldud viljade ja kasu saamiseks (nt põllumajanduslik maa).


Terminibaas ESTERM on tõlkepõhine ning selles esitatud terminid on mõnikord kasutatavad ainult antud kontekstis. Samuti võib baasis esineda termineid, mis on vananenud. Üldjuhul on terminid ka vastavalt märgendatud. Seetõttu tasub suhtuda kirjetesse kriitiliselt ja võimalusel kasutada täiendavalt muid allikaid ning pöörata tähelepanu kirje kõikidele väljadele (sh valdkonnaviitele).


ESTERM © Eesti Keele Instituut