Militerm

sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminibaas

kirjeid
4038
eestikeelseid termineid
ingliskeelseid termineid
prantsuskeelseid termineid
saksakeelseid termineid
viimati uuendatud 07.12.2018

Militerm on sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiat koondav mitmekeelne terminibaas. Terminibaas sisaldab nii Eestis käibivaid kui ka NATOs kokkulepitud termineid, samuti üksuste, organisatsioonide ja auastmete nimetusi. Terminibaas on mõeldud kõigile, kes puutuvad kokku sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminitega.

Militermi täiendati ja ajakohastati kuni 31. detsembrini 2017 Kaitseministeeriumi algatusel 2003. aastal loodud sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjoni ning Eesti Keele Instituudi terminoloogiaosakonna koostöös.

2018. aastast tegeleb Militermi täiendamisega Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskus, terminibaasi tehnilise haldamisega aga Eesti Keele Instituut.