Militerm

sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminibaas

kirjeid
4038
eestikeelseid termineid
ingliskeelseid termineid
prantsuskeelseid termineid
saksakeelseid termineid
viimati uuendatud 07.12.2018

Seoses üleminekuga ühtsele terminihalduskeskkonnale Ekilex on Militermi uuenemine ajutiselt peatunud. Terminitöö aga jätkub ning küsimusi, täiendus- ja parandusettepanekuid saab esitada päringulingi kaudu.

Militerm on sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiat koondav mitmekeelne terminibaas. Terminibaas sisaldab nii Eestis käibivaid kui ka NATOs kokkulepitud termineid koos mõiste kohta käiva muu teabega. Andmekogu on mõeldud kõigile, kes puutuvad kokku sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminitega.

Aastatel 2003–2017 täiendas ja ajakohastas Militermi Kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjon. Aastast 2018 tegeleb sõjandusterminoloogia arendamise, Militermi täiendamise ja päringutele vastamisega Kaitseväe Akadeemia eestvõttel moodustatud sõjandusterminoloogia töörühm, kuhu kuuluvad Kaitseväe väe- ja relvaliikide esindajad. Koostööd tehakse nii teiste riigikaitseliste kui ka tsiviilasutustega.