Militerm

sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminibaas

kirjeid
4038
eestikeelseid termineid
ingliskeelseid termineid
prantsuskeelseid termineid
saksakeelseid termineid
viimati uuendatud 07.12.2018

Seoses üleminekuga uuele terminihalduskeskkonnale on Militermi uuendamine mõneks ajaks peatunud. Vabandame ebamugavuste pärast!
Päringutele vastamine jätkub, ent seejuures palume arvestada mõistliku ajavaruga.

Militerm on sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiat koondav mitmekeelne terminibaas. Terminibaas sisaldab nii Eestis käibivaid kui ka NATOs kokkulepitud termineid koos mõiste kohta käiva muu teabega, samuti üksuste, organisatsioonide ja auastmete nimetusi. Terminibaas on mõeldud kõigile, kes puutuvad kokku sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminitega.

Militermi täiendati ja ajakohastati kuni 31. detsembrini 2017 Kaitseministeeriumi algatusel 2003. aastal loodud sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjoni ning Eesti Keele Instituudi terminoloogiaosakonna koostöös.

Kaitseministri 29.11.2017 käskkirjaga anti 2018. aastal Militermi täiendamine üle Kaitseväe Akadeemiale (end Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused). Aastast 2018 tegeleb sõjandusterminoloogia arendamise ja Militermi täiendamisega Kaitseväe Akadeemia eestvõttel moodustatud sõjandusterminoloogia töörühm. Militermi haldamine oli 2018. aasta lõpuni Eesti Keele Instituudi ülesanne, alates aastast 2019 kuulub seegi Kaitseväe Akadeemia vastutusalasse.