Militerm

sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminibaas

kirjeid
4003
eestikeelseid termineid
ingliskeelseid termineid
prantsuskeelseid termineid
saksakeelseid termineid
viimati uuendatud 15.12.2017

Militerm on sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiat koondav mitmekeelne terminibaas. Terminibaas sisaldab nii Eestis käibivaid kui ka NATOs kokkulepitud termineid, samuti üksuste, organisatsioonide ja auastmete nimetusi.

Terminibaas on mõeldud kõigile, kes puutuvad kokku sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminitega: sõjaväelastele, ametnikele ja poliitikutele ning tõlkijatele, toimetajatele ja ajakirjanikele, aga ka kõigile asjahuvilistele.

Militermi täiendatakse ja ajakohastatakse Kaitseministeeriumi algatusel 2003. aastal loodud sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjoni ning Eesti Keele Instituudi terminoloogiaosakonna koostöös.

Terminoloogiakomisjoni tegevuse eesmärk on sõjanduse ning kaitse- ja julgeolekupoliitika terminoloogia korrastamine, ühtlustamine ja levitamine ning vajaduse korral ka loomine.

Komisjoni töös osalevad maa-, mere- ja õhuväe, Kaitseväe peastaabi, Kaitseliidu, Kaitseministeeriumi, Välisministeeriumi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse, Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi, Riigi Infosüsteemi Ameti ja Eesti Keele Instituudi esindajad ning teised julgeoleku- ja kaitsepoliitika eksperdid.

Maailm muutub kiiresti ning pidevalt uuenevad ka mõisted ja terminid. Militerm aitab sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonna keelekasutajal ajaga kaasas käia.