Viimati lisatud kirjed:
1. ühesugusus
2. lähioperatsioon
3. süvaoperatsioon
4. kahelt tiivalt haaramine
5. valvama
6. siduma
7. lagundama
8. viivitama
9. katma
10. varitsus
11. varitsema
12. NATO Energiajulgeoleku Oivakeskus
13. NATO Sõjalise Juhtimise Oivakeskus
14. haldusstandardimine
15. haldusstandard
16. operatsioonistandardimine
17. tegevusstandard
18. standardimisala
19. ründama
Viimati muudetud terminid:
1. etappideks jagamine
2. operations process
3. The Estonian Contingent of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence
4. nihustama
5. break-out
6. STV
7. vastupidavus
8. NATO Tsiviil-militaarkoostöö Oivakeskus
9. K5
10. kompanii
11. Div.
12. Div.
13. Div.
14. Div.
15. isikunaaste
16. eraldusse sattunud isikud
17. juhtimismeede
18. oivakeskus
19. COA
20. FLOT