1. 1. maaväegrupp koos partneritega (digilahinguvälja juhtimissüsteemide koostalitlusvõime)
2. 2. maaväegrupp (lähivõitlus – soomusmasinad)
3. 3. maaväegrupp (lähivõitlus – jalavägi)
4. 3. mereväegrupp (miinid ja miinitõrje)
5. 5. artikli operatsioon
6. 5. artikli väline kriisitõrjeoperatsioon
7. 5. artikli väline operatsioon
8. 5K
9. 5. maaväegrupp (maaväe õhukaitse)
10. 5. mereväegrupp (lahingujuhtimine ja andmekäitlus)
11. 8. maaväegrupp (lahinguimitaatorite koostegutsemisvõime)
12. A2/AD
13. aatomikaitse
14. aatomipomm
15. aatomrelv
16. abi julgeolekustamine
17. abilöök
18. abilöök
19. abivägi
20. abivägi väljastpoolt
21. absoluutkõrgus
22. ad hoc-liikumine
23. ADIZ
24. adm
25. administratiivala

järgmised >>