Viimati lisatud kirjed:
1. operatsioonianalüüs
2. jälgede tingmärgid
3. träkkima
4. õhuväeüksuste hindamine
5. automaatne andmetöötlus
6. sihtüksus
7. sihtstruktuur
8. radarivõrgu keskjaam
9. sihtmärki järgima
10. määratud lennuteekond
11. infokuva
12. kontaktikuva
13. andmekujutis
14. aktiveerunud miin
15. mereülevõim
16. mereala valdamise takistamine
17. mereala valdamine
18. identifitseerimine
19. lokaliseerimine
20. NATO toetus- ja hankeamet
Viimati muudetud terminid:
1. CWA
2. ZI
3. CoG
4. MMD
5. operatsioonijuhtimisõiguse ülemineku aeg
6. träkkimine
7. Tgt
8. taktikalise käsutamise õigus
9. taktikalise juhtimise õigus
10. täielik käsutamisõigus
11. administratiivjuhtimisõigus
12. operatsioonikäsuõigus
13. operatsiooniplaanimine
14. operatsioonitasandi planeerimine
15. operatiivtasand
16. operatsioonijuhtimisõigus
17. õhutõrje
18. AD
19. MGD
20. LoO