Kirje: 9380
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: FB

en en
personnel recovery
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm; AJP-3.5(2013); DOD
Definitsioon: the sum of military, diplomatic and civil efforts to effect the recovery and reintegration of isolated personnel [NATOTerm]
Märkus: NATO Agreed 2016
Seotud: combat search and rescue; isolated personnel; recovery; search and rescue
Kasutus: US|NATO
Kuupäev: 23.12.2016
PR
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: NATOTerm; DOD
Märkus: NATO Agreed 2016
Kasutus: US|NATO
Kuupäev: 23.12.2016

fr fr
récupération de personnel
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm
Definitsioon: ensemble des efforts militaires, diplomatiques et civils déployés pour mettre en oeuvre la récupération et la réintégration du personnel isolé [NATOTerm]
Märkus: NATO Agreed 2016
Kuupäev: 23.12.2016

et et
isikunaaste
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KOMISJON
Definitsioon: kõigi diplomaatiliste, sõjaliste ja tsiviilmeetmete kogum eraldusse sattunud isikute tagasitoomiseks [KOMISJON]
Seotud: lahinguotsing ja -pääste; eraldusse sattunud isikud; naastamine; otsing ja pääste
Kuupäev: 03.04.2017Militerm  © Eesti Keele Instituut