Kirje: 9788
Mõistetüüp: termin

et et
vastase vallatav ala
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: Kaitseväe juhtimiskontseptsioon, kinnitatud Kaitseväe juhataja 03.11.2017 käskkirjaga
Definitsioon: Kaitseväe juhtimiskontseptsiooni tähenduses Eesti Vabariigi territooriumi osa, mis algab riigipiirist ja ulatub ettepoole kuni põhilahinguala tagumise piirinini ning on oma jõudude kontrolli all [Kaitseväe juhtimiskontseptsioon, kinnitatud Kaitseväe juhataja 03.11.2017 käskkirjaga]
Kuupäev: 27.08.2018

en en
enemy controlled area
Allikaviide: Kaitseväe juhtimiskontseptsioon, kinnitatud Kaitseväe juhataja 03.11.2017 käskkirjaga
Kuupäev: 27.08.2018Militerm  © Eesti Keele Instituut